• EN / TH
 • STORE LOCATOR
 • OLYMP Guide

  Care Instructions
 • OLYMP Luxor

  เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องรีด

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร
    อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ
    เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรซักเสื้อเชิ้ตสูงสุดไม่เกิน 6 ตัวต่อการซัก 1 ครั้ง
  - ควรเลือกใช้รอบความเร็วในการปั่นที่ 400 รอบต่อนาที หรือสูงสุดไม่เกิน 600 รอบต่อนาที
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ
    และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที พร้อมจัดเสื้อ
    ให้เป็นทรง
  - เสื้อเชิ้ตจะคืนความเรียบเมื่อแห้งสนิท หากคุณต้องการรีดเพิ่ม หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิ
    เตารีดที่สูงจนเกินไป (ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกตค่าความร้อน
    ของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อน
    ของเตารีดแต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน สำหรับส่วนปกและขอบแขนควรรีดอย่างเบามือ
    จากด้านในรอยยับที่ยังคงเหลืออยู่ จะหายไปในระหว่างวัน ด้วยอุณหภูมิของ
    ร่างกายจากการสวมใส่

  เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องรีด

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรซักเสื้อเชิ้ตสูงสุดไม่เกิน 6 ตัวต่อการซัก 1 ครั้ง
  - ควรเลือกใช้รอบความเร็วในการปั่นที่ 400 รอบต่อนาที หรือสูงสุดไม่เกิน 600 รอบต่อนาที
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที พร้อมจัดเสื้อให้เป็นทรง
  - เสื้อเชิ้ตจะคืนความเรียบเมื่อแห้งสนิท หากคุณต้องการรีดเพิ่ม หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิเตารีดที่สูงจน เกินไป(ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกตค่าความร้อนของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้
  รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อนของเตารีดแต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน สำหรับส่วนปกและขอบแขน ควรรีดอย่าง
  เบามือจากด้านในรอยยับที่ยังคงเหลืออยู่ จะหายไปในระหว่างวันด้วยอุณหภูมิของร่างกายจากการสวมใส่


 • OLYMP Level 5 & OLYMP No. SIX

  รีดง่าย เรียบเร็ว

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร
     อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ
    เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ
    และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที
    พร้อมจัดเสื้อให้เป็นทรง
  - สามารถรีดได้ทันที หลังจากที่เสื้อเชิ้ตแห้งสนิท
  - หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิเตารีดที่สูงจนเกินไป (ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกต
    ค่าความร้อนของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อนของเตารีด
    แต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน สำหรับส่วนปกและขอบแขน ควรรีดอย่างเบามือจากด้านใน

  รีดง่าย เรียบเร็ว

  - ก่อนการซัก ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน
  - เพื่อถนอมสีสันของเสื้อผ้าให้สดใสยาวนาน แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเฉพาะสำหรับผ้าสี และสูตร อเนกประสงค์สำหรับผ้าขาว
  - ศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการซักจากป้ายคำแนะนำในการดูแลรักษาอยู่เสมอ
  - ก่อนการซัก ควรกลับเสื้อด้านในออก ติดกระดุม พับส่วนปกและขอบแขนเสื้อใส่ไว้ในตัวเสื้อ เพื่อถนอมขอบของเสื้อผ้าส่วนต่างๆ
  - หลังจากการซัก ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที คลายส่วนคอปก ขอบแขนเสื้อ และปลดกระดุมออก
  - เสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องอบผ้า หลังจากการอบ ควรนำเสื้อขึ้นตากด้วยไม้แขวนเสื้อทันที พร้อมจัดเสื้อให้เป็นทรง
  - สามารถรีดได้ทันที หลังจากที่เสื้อเชิ้ตแห้งสนิท
  - หลีกเลี่ยงการปรับอุณหภูมิเตารีดที่สูงจนเกินไป (ค่าความร้อนสูงสุดไม่ควรเกินระดับ 2) ควรสังเกตค่าความ
  ร้อนของเตารีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติที่ใช้รีดผ้าทั่วไป เนื่องจากค่าความร้อนของเตารีดแต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน
  สำหรับส่วนปกและขอบแขน ควรรีดอย่างเบามือจากด้านใน

 • shop now

   

   

  Shirts

  OLYMP Luxor

  OLYMP Level Five

  OLYMP No.Six

  Ties&Accessory

 • information

   

   

  Size Guide

  Service

  Return Policy

  Terms and Condition

  Privacy Policy

  FAQ

  Retailers

 • customer service

   

   

  Phone 02-681-3446

  Available:
  Mon-Fri 08.30-18.00 hrs

   

  Customer Service Online Shop:
  olymp@thanulux.com

   

  Company:
  THANULUX PLC.
  129/1 Chongnonthri Road,Yannawa
  Bangkok 10120,Thailand

 • Subscribe Newsletter